นับถอยหลังพิธีปิด

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 16:00 น.

การประชุมกีฬา

ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก อุบลราชธานี

สรุปเหรียญรวม กรีฑาและกีฬา

สรุปเหรียญรางวัล ชนะเลิศ ถ้วยรวมกรีฑา

 สรุปเหรียญรางวัล ชนะเลิศ เจ้าเหรียญทอง